• Szkoła w Wydrzynie powstała w roku szkolnym 1915/1916. Mieściła się w budynku prywatnym u Józefa Banasia. Była to szkoła o czterech oddziałach, gdzie uczyło się około 120 uczniów. W tych latach uczyła jedna nauczycielka. Dokumenty wykazują, że w szkole uczyły się następujące roczniki: 1903-1911.

  W roku szkolnym 1924/1925 oddano do użytku nowy budynek szkolny. Duże zasługi przy jej budowie mieli: T.Baranowski, F.Szewczyk, F.Szymański, J.Dera, S.Baranowski.

  Wygląd szkoły w roku 1925

  Staraniem Pana Wincentego Przygrodzkiego w latach 1925/26 dobudowano „skrzydła” powiększając szkołę.

  W latach 1927/28 uczyli w szkole Państwo Maria i Kazimierz Ciszewscy, nauczali w niej 225 dzieci, lecz dwa lata później odnotowano 115 uczniów. Niebawem funkcję kierownika wydrzyńskiej szkoły II stopnia objął Stanisław Dziuk, który pracował razem z żoną Marią oraz Janiną Mijakowską. Po jego odejściu w drugiej połowie lat trzydziestych, kierownictwo przejęła Janina Mijakowska. Była to już szkoła pięcioklasowa i uczyło się w niej 116 uczniów.

  Przygotowania do święta wychowania fizycznego w roku 1937

  Zdjęcie klasy z roku szkolnego 1938/39

  Po wyzwoleniu w latach 1945/46 szkoła zmieniła swój wygląd zewnętrzny i układ pomieszczeń. Od 1 września 1949 roku została filią szkoły w Czarnożyłach. W tym czasie jej kierownikiem był Jan Kucharek. W latach 50-tych na miejsce Pana Kucharka powołany został Stefan Piec. W roku szkolnym 1953/54 uczyło się 95 uczniów. Wówczas także dokonano remontu placówki i powołano Radę Czytelnictwa i Książki. W tym okresie szkołą kierował Jan Czapnik.

  W kwietniu 1957 roku powstał projekt utworzenia w Wydrzynie samodzielnego obwodu szkolnego i przystąpiono do kapitalnego remontu szkoły, dobudowano piętro. Duży wkład przy budowie i porządkowaniu terenu wniósł Komitet Rodzicielski.

  Wygląd budynku szkoły z roku 1957

  Od 1957 roku szkoła w Wydrzynie stała się samodzielną siedmioklasową Szkołą Podstawową. Dyrektorem szkoły został Pan Józef Świerkowski. W tym czasie szkoła przechodziła różne stopnie organizacyjne z siedmioklasowej stała się ośmioklasową.

  Rok 1978 to początek nowego okresu dla oświaty. Szkoła Podstawowa w Wydrzynie została połączona ze Szkołą Podstawową w Czarnożyłach i utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną.

  W latach 80-tych utworzono czteroklasową Szkołę Podstawową w Wydrzynie, której dyrektorem została Pani mgr J.Grajoszek.

  Od 1 września 1984 roku do 1991 dyrektorem szkoły była Pani mgr Barbara Patyk. W tym czasie przeprowadzono kapitalny remont piętra budynku szkoły z przeznaczeniem dla oddziału przedszkola. Dużą pomoc uzyskano z Ministerstwa i Kuratorium Oświaty. Dzięki zaangażowaniu Ministra Oświaty Kazimierza Dery oraz Urzędu Gminy w Czarnożyłach Pana Piotra Banasia i przewodniczącego Rady Gminy Pana Tadeusza Patyka uzyskano środki finansowe na zagospodarowanie boiska i zorganizowanie ogródka do zabaw dla dzieci. Duże zaangażowanie wykazał Komitet Rodzicielski w składzie: Kosowska Teresa, Bogus Józef, Bogus Tadeusz.

  Wygląd budynku szkoły z roku 1990

  1 września 1991 roku dyrektorem szkoły została Pani mgr Danuta Włodarczyk. Staraniem Pani Dyrektor zostały wymienione okna w przedszkolu oraz wyremontowano podłogi w salach lekcyjnych – na drewniane podłogi położone są płyty i wykładzina. W tym okresie zatrudnionych było w szkole czterech nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz jeden na pół etatu. Uczęszczało wówczas do tej placówki ok. 60 uczniów. Uczniowie z Opojowic dojeżdżali autobusem kursowym PKS w Wieluniu.

  W 1999 r. placówka w wyniku reformy oświaty została przekształcona w sześcioklasową szkołę podstawową. Na potrzeby dzieci dojeżdżających zorganizowano świetlicę szkolną oraz stołówkę. Uczniowie są dowożeni autobusem szkolnym pod opieką nauczyciela. Wówczas do szkoły zaczynają uczęszczać również dzieci ze Stawu. W tym roku zostały także oddane po remoncie dwie sale lekcyjne z nowymi podłogami, stolikami i krzesłami. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki do biblioteki. W 2000 r. zadbano o elewację budynku szkolnego.

  W 2002 r. powstała pracownia komputerowa. Trzy pierwsze komputery zakupiono ze środków własnych szkoły, cztery następne otrzymaliśmy w lutym 2003 roku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  W 2005 r. zostały oddane do użytku dodatkowe pomieszczenia w szkole, m.in. sala komputerowa, świetlica wraz z biblioteką, sala lekcyjna i gabinet dyrektora powstałe w wyniku adaptacji strychu.

  W ciągu całej swojej działalności pedagogowie starali się stwarzać rodzinną atmosferę i warunki sprzyjające najpełniejszemu rozwojowi i wykorzystaniu potencjału dzieci. Dziś, bazując na stuletnich doświadczeniach naszych znakomitych poprzedników, wciąż kontynuujemy ich dzieło. W naszej placówce praca z dziećmi jest prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych. Staramy się stwarzać warunki wszechstronnego rozwoju dzieci, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Dlatego naszą placówkę modernizujemy i dostosowujemy do współczesnych wymogów.

  Informacje zaczerpnięto m.in. z kroniki szkolnej prowadzonej przez Pana Józefa Świerkowskiego – byłego dyrektora szkoły.