•  

     

    Nauczyciele

    w Publicznej Szkole Podstawowej w Wydrzynie

     

    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydrzynie – mgr Monika Boruń

    mgr Joanna Dudek  – edukacja wczesnoszkolna, historia i społeczeństwo, zajęcia rewalidacyjne, opiekun PCK, wych. kl. I

    mgr Emilia Konadorów – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, wych. kl. II

    mgr Dorota Wójciak – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, koło muzyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, świetlica wych. kl. III

    mgr Sylwia Kotowska – matematyka, plastyka, technika, koło matematyczne, koło plastyczne, świetlica, opiekun SKO, wych. kl. IV

    mgr Monika Boruń – język polski, świetlica, wych. kl. V

    mgr Magdalena Hałas – język polski, biblioteka, koło teatralne, zajęcie dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, odwozy, wych. kl. VI

    mgr Andrzej Cieślak – język angielski w oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-VI, informatyka, koło języka angielskiego, koło szachowe, terapia pedagogiczna

    mgr Krzysztof Lesik – wychowanie fizyczne

    ks. mgr Grzegorz Kałuża – religia

    mgr Grażyna Błaszczyk – geografia

    mgr Joanna Kałdońska – WDŻWR

    mgr Artur Pasieka – przyroda, biologia

    mgr Elżbieta Pilarczyk – wychowanie przedszkolne

    mgr Ilona Browarna – wychowanie przedszkolne

    mgr Agnieszka Ignaczak – wychowanie przedszkolne

    mgr Sara Lewik – psycholog, opiekun samorządu uczniowskiego

    mgr Katarzyna Skiba – pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne

    Katarzyna Szlawska – asystent nauczyciela przedszkola